Nov
22
Wed
Thanksgiving Break
Nov 22 – Nov 24 all-day
Nov
24
Fri
Hockey: Girls JV Tournament vs Prior Lake, Chaska-Chan (Away) @ Dakotah Ice Arena
Nov 24 @ 12:40 pm – 12:40 pm

Type: nonconference Opponent: Prior Lake, Chaska-Chan Comments: Prior Lake Invitational

Hockey: Girls Varsity Tournament vs Prior Lake, Chaska-Chan (Away) @ Dakotah Ice Arena
Nov 24 @ 3:15 pm – 3:15 pm

Type: nonconference Opponent: Prior Lake, Chaska-Chan Comments: Prior Lake Invitational

Nov
25
Sat
Hockey: Girls JV Tournament vs TBD, Chaska-Chan (Away) @ Dakotah Ice Arena
Nov 25 all-day

Type: nonconference Opponent: TBD, Chaska-Chan Comments: Prior Lake Invitational

Hockey: Girls Varsity Tournament vs TBD, Chaska-Chan (Away) @ Dakotah Ice Arena
Nov 25 all-day

Type: nonconference Opponent: TBD, Chaska-Chan Comments: Prior Lake Invitational

Nov
27
Mon
Conference/Workshop – No School Students
Nov 27 all-day
Nov
28
Tue
Hockey: Girls JV Game vs Chaska-Chan vs. Shakopee (Home) @ Chaska Community Center
Nov 28 @ 5:00 pm – 5:00 pm

Type: nonconference Opponent: Chaska-Chan vs. Shakopee

Hockey: Girls Varsity Game vs Chaska-Chan vs. Shakopee (Home) @ Chaska Community Center
Nov 28 @ 7:00 pm – 7:00 pm

Type: nonconference Opponent: Chaska-Chan vs. Shakopee

Nov
30
Thu
Hockey: Girls JV Game vs Orono, Chaska-Chan (Away) @ Orono Ice Arena
Nov 30 @ 5:15 pm – 5:15 pm

Type: nonconference Opponent: Orono, Chaska-Chan

Hockey: Girls Varsity Game vs Orono, Chaska-Chan (Away) @ Orono Ice Arena
Nov 30 @ 7:00 pm – 7:00 pm

Type: nonconference Opponent: Orono, Chaska-Chan